تمدید زمان دریافت مقالات تا 31 شهریورماه
08 اردیبهشت 1403

بدینوسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران و اساتید ارجمند می رساند که زمان دریافت مقالات تا 31 شهریور ماه تمدید گردید.