سومین همایش ملی بیابان برگزار می‌شود.
29 بهمن 1402
سومین همایش ملی بیابان  برگزار می‌شود.

 رئیس مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران از برگزاری سومین همایش ملی بیابان در تاریخ‌ 29 خرداد ماه 1403خبر داد.